Home

Welkom op de website van de Classis Apeldoorn.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bestaat uit bijna 1.700 gemeenten. Deze gemeenten zijn te verdelen in: evangelisch-lutherse gemeenten, gereformeerde kerken, hervormde gemeenten en protestantse gemeenten. Een deel van de gemeenten is onderverdeeld in wijkgemeenten vaak voorkomend in grotere plaatsen.

De Protestantse Kerk Nederland is onderverdeeld in 75 regio’s. Zo’n regio heet een classis. Het meervoud van classis is ‘classes’. Elke gemeente maakt deel uit van een classis. De classicale vergadering bestuurt de classis. Deze vergadering is samengesteld uit kerkenraadsleden van de gemeenten in de classis. Elke gemeente vaardigt één lid van de kerkenraad af naar deze vergadering. De gemeenten in een classis helpen elkaar bij zorgen, luisteren naar elkaar en geven samen vorm aan de kerk in hun regio. Een goed contact op de classicale vergadering levert verbondenheid op met Protestantse Gemeenten in de buurt.

De classis Apeldoorn bestaat uit 26 (wijk)gemeenten en een missionaire wijkgemeente.

Namens elke classis is één afgevaardigde lid van de generale synode. De generale synode bestuurt de landelijke kerk.